En inblick i slöjdens historia

Slöjd har varit ett skolämne i Sverige sedan 1980 när det kom ut en ny läroplan. Fram till 1994 samlade man de två skolämnena textilslöjd och trä- och metallslöjd i detta gemensamma begrepp. Alla elever fick prova på både renodlad trä- och metallslöjd samt textilslöjd vid två separata tillfällen, men med detta gemensamma begrepp blev det tydligare att båda slöjd varianterna är till för både killar och tjejer, oavsett temperament.

Begreppet slöjd uppstod redan på 1300-talet i Östgötalagen och på den tiden associerades ordet med att man var händig, konstfärdig och påhittig, men ordet används också för att beskriva slughet, flitighet, skicklighet, kunnighet och klokhet. Och det är väl så vi ser på slöjd än idag. För att vara duktig i träslöjd exempelvis krävs det att man har en kombination av skicklighet, kunnighet, konstfärdighet och kreativitet. Det leder till en praktisk problemlösning som snickeri handlar mycket om – samt gärna att man har ett öga för estetik (speciellt om man ska bygga ett spa hotell!)

Alla elever i den svenska grundskolan måste ha en grundläggande förståelse av både trä- och metallslöjd och textilslöjd, oavsett om man är intresserad eller ej. Sedan kan elever ges möjligheten att ta fördjupade lektioner i de olika slöjdarna för att lära sig mer om hur man kan bearbeta en viss typ av material. Trä- och metallslöjd, som ofta förkortas till träslöjd, har varit ett svenskt skolämne sedan 40-talet. Denna slöjdart, som förr i tiden kallades för manlig slöjd eller goss-/pojkslöjd, inkluderade de kvinnliga eleverna från 1962.